Sension+ MM374 Модерен настолен уред за измерване на pH и проводимост, добра лабораторна практика

Продукт №: LPV4140.98.0002
Налично

Лабораторен уред за определяне на pH, ORP, проводимост & ISE GLP с dual junction- pH електрод и клетка за измерване на проводимост с Pt електроди и стъклено тяло. За общи приложения, свързани с водите и за проби, съдържащи серни съединения, редуциращи захари или други вещества, които взаимодействат със сребърните йони.
Една „всичко в едно“ система с направлявано придвижване из менюто прави общите електрохимични анализи бързи и лесни. Всяка система е разработена за употреба в широка гама от приложения и при доставка е окомплектована с всичко, което ви е необходимо, за да започнете анализа.
Включва магнитна бъркалка, държател за сензора, разтвори (pH 4, pH 7, 1413 µS/cm и KCl), чаши за калибровка с магнитче за бъркалката и ръководство за потребителя.

  • Лабораторна станция
  • Възпроизводими условия, лесен за употреба.
  • Малка необходимост от консумативи.
  • Лесен анализ на данните, удобен контрол на измерването с помощта на персонален компютър.
  • Система за събиране на данни от последните 400 измервания, данни от калибровката и записи за клетката