Инструмент POCKET Colorimeter II Pocket Colorimeter II - хром шествалентен

ОСТАРЯЛ АРТИКУЛ

Инструмент POCKET Colorimeter II Pocket Colorimeter II - хром шествалентен
Продукт №: 5870017

ОСТАРЯЛ АРТИКУЛ

Този артикул вече не е наличен.

Portable Colorimeter programmed for the determination of hexavalent Chromium, 1,5 Diphenylcarbohydrazide method. In carrying case, complete with reagents, cuvettes and operating instructions.
Новият фотометър с филтър Pocket Colorimeter™ II е инструмент за работа при всякакви условия. Той е лек, работи на батерия и е подходящ за разширена работа в полеви условия или бърз мониторинг на процес на самото място. Инструментът разполага с два канала, в който могат да се правят измервания. Всеки канал приема дефинирана от потребителя калибрационна крива. За определяне на калибровката могат да се използват до 10 стандарта. Кривата се генерира от праволинеен сегмент от точка до точка между всеки използван стандарт. Могат да се извършват линейни и нелинейни калибровки с положителен или отрицателен наклон. Калибрационна крива може да бъде въведена и ръчно от клавиатурата, ако при колориметъра е била направена предварително определена крива. Необходими са най-малко две двойки данни (концентрация и абсорбция).

  • Преносим фотометър за един параметър за работа при всякакви условия
  • Одобрен от USEPA за питейни води и отпадъчни води
  • Фабрично програмиран
  • Водоустойчив, лек, износоустойчив
  • Дисплей с подсветка, регистриране на данни, извикване на данни