POCKET Colorimeter II Pocket Colorimeter™ II - амоняк

ОСТАРЯЛ АРТИКУЛ

POCKET Colorimeter II Pocket Colorimeter™ II - амоняк
Продукт №: 5870040

ОСТАРЯЛ АРТИКУЛ

Този артикул вече не е наличен.

С малък размер, с големи възможности за водоустойчив анализ

Преносим колориметър, програмиран за определяне на амоняк, 0,01-0,80 mg/l NH3-N, салицилатен метод. В куфарче, комплект с реактивите, кюветите и инструкциите за работа.
Новият фотометър с филтър Pocket Colorimeter™ II е инструмент за работа при всякакви условия. Той е лек, работи на батерия и е подходящ за разширена работа в полеви условия или бърз мониторинг на процес на самото място. Инструментът разполага с два канала, в който могат да се правят измервания. Всеки канал приема дефинирана от потребителя калибрационна крива. За определяне на калибровката могат да се използват до 10 стандарта. Кривата се генерира от праволинеен сегмент от точка до точка между всеки използван стандарт. Могат да се извършват линейни и нелинейни калибровки с положителен или отрицателен наклон. Калибрационна крива може да бъде въведена и ръчно от клавиатурата, ако при колориметъра е била направена предварително определена крива. Необходими са най-малко две двойки данни (концентрация и абсорбция).

  • Преносим фотометър за един параметър за работа при всякакви условия
  • Одобрен от USEPA за питейни води и отпадъчни води
  • Фабрично програмиран
  • Водоустойчив, лек, износоустойчив
  • Дисплей с подсветка, регистриране на данни, извикване на данни