Orbisphere A1100 сензори

Сензорът Orbisphere A1100 за кислород (O2) е най-новата разработка на добре известните и доказали се електрохимични сензори Orbisphere. Този сензор е проектиран както за мониторинг на процеси, така и за лабораторни анализи на вещества в течно или газообразно състояние в широк набор от приложения: от производство на бира и безалкохолни напитки до промиване на полупроводникови пластини в заводи за производство на чипове, охладителни системи на реактор в ядрени електроцентрали или всяко друго място, където измерването на съдържанието на кислород е от жизненоважно значение.

A1100 се характеризира с несравнима точност и време за реакция за бързо откриване на промени в процеса. Уникалната конструкция на сензора Orbisphere прави възможни по-дългите периоди между зарежданията.

– Идеален за агресивни среди
– Лесен монтаж и работа
– Ниска степен на поддръжка
– Лесно калибриране
– Лесно управление на данните
 
Не се предлагат продукти за това продуктово семейство.