CA610 Флуориден анализатор

Анализаторът за флуорид CA610 използва усъвършенствана технология с йоноселективен електрод за непрекъснато наблюдение на концентрацията на флуорид в изходящия поток за питейна вода. Точността се постига посредством прецизен контрол на температурата, йонната сила и нивото на pH. Смущенията, които биха могли да изкривят измерванията, са практически елиминирани с този вид електрод.

• Надеждно, непрекъснато наблюдение на съдържанието на флуорид
• Патентована конструкция на електрода със сменяем накрайник
• Рентабилна работа – свръхниско потребление на реактив
• Автоматично калибриране
 
Не се предлагат продукти за това продуктово семейство.