3700 сензори за аналогова индуктивна проводимост

Сензор за проводимост без електрод

– Широк диапазон на измерване
– Конструкция, изискваща малко поддръжка
– Разнообразни начини на монтаж
– Принцип на работа
– Издръжливост на агресивни среди
 
Не се предлагат продукти за това продуктово семейство.