Комплекти за спешно реагиране

  • Общ преглед
Комплекти за тестване на вода за реакция при спешни случаи са предназначени за откриване на замърсени води в различни условия на околната среда. Лесни за използване с минимално обучение, преносими и осигуряващи точни резултати, тези комплекти са перфектният избор за определяне на замърсяване във водата.
Комплектът за тестване на вода Eclox с бърза реакция е надежден преносим комплект, който предоставя обширни показания за качеството на водата и е важен компонент от по-комплекса система за наблюдение на качеството на водата. Комплектът съдържа тестове, препоръчани от USEPA за протоколите за реакция при спешни случай: хемилуминисцентен скрийнинг на токсичността, арсен, пестицидни/неврологични агенти, хлор, цвят, общо количество разтворени твърди вещества и pH.
Комплектът за проверка GuardianBlue се използва за проверка на инструментите GuardianBlue преди ИЛИ след събитие. Комплектът съдържа продукти за измерване на параметри за целите на реакция при спешни случаи, включително: свободен/общ хлор, твърдост (обща/калций), алкалност, цианид, токсичност, проводимост, pH, арсен и радиация.
 
Не се предлагат продукти за това продуктово семейство.