Цялостни тестови комплекти за откриване на форми на коли бактерии

  • Общ преглед
Лабораториите на Hach за тестване на общото количество колиформни бактерии предоставят цялото необходимо оборудване за тестване на общото количество колиформни бактерии и/или E. coli в полеви условия чрез метода на мембранна филтрация или преброяване по най-вероятно число (НВЧ). Комплектите включват също така преносим инкубатор Hach и апаратурата, необходима за извършване на тестването (напр. пликове за проби, термометър).
Микробиологична среда трябва да се закупи отделно.
 
артикули на страница 10   |   20   |   50