Услуга по въвеждане в експлоатация

С услугата по въвеждане в експлоатация на Hach вие си осигурявате пълните функционални възможности и оптимална работа на уреда още от самото начало.

Тя включва не само въвеждане в експлоатация, инструктаж и обучение на вашия оперативен персонал, но и това, че стандартната 24-месечна фабрична гаранция започва да тече от датата на въвеждане в експлоатация, а не от датата на доставка, ако въвеждането в експлоатация се извърши през първите 6 месеца

Ползи:

 • Пълни функционални възможности и оптимална работа на място още от първия ден  
 • Инструктаж и обучение за вашия оперативен персонал
 • Стандартната 24-месечна фабрична гаранция започва от момента на въвеждането в експлоатация, а не от датата на доставка *
 • Протокол по въвеждане в експлоатация за вашето управление на качеството

Основни моменти в програмата

 • Настройки и задаване на параметри според вашите желания
 • Настройка и проверка на входните и изходни сигнали
 • Инструктаж и обучение на оперативния персонал (работа с менюто, ежедневни дейности по поддръжка, информация за безопасност)
 • Инструктаж за оказване на първа помощ в случай на повреда
 • Гореща телефонна линия за всякакви технически въпроси и помощ
 • Работи по въвеждане в експлоатация
 • Пътни разноски

Допълнителни такси:

 • Консумативите и износващите се части се фактурират отделно
 • Важно! Въвеждането в експлоатация и инструктажът не включват монтаж, свързване към водопроводната мрежа и към електрозахранването

 

За повече информация