Решение, което удовлетворява нуждите Ви.


Програми Поддръжка на място Пътни разходи Консу-мативи Ремонти на място Резервни
части
Поддръжка
и ремонти
в сервиз
Разходи за
доставка
Време за
отговор
при нужда
от ремонт
Въвеждане в експлоатация
4 дни  
4 дни  
2 дни
2 дни  
3 дни
1 ден

 


Посещения, свързани с редовните, препоръчвани от производителя профилактики

Проверка на ефективността на инструментите и подобряване на надеждността им при работа (напр. софтуерни актуализации, хардуерни промени)

Протокол от проверката, за да можете да управлявате качеството

Сертификати, отговарящи на международен ISO стандарт

Поддръжка по гореща линия при всякакви технически въпроси

За повече информация