Сервизни услуги по запитване

Фиксирани Цени за поддръжка на място

С Фиксирана Цена за поддръжка на място, вие получавате профилактика на място от квалифицирани сервизни инженери , с цел поддържане на оптимална производителност и дълголетие на оборудването - при поискване.

Таксата включва:

 • работа по поддръжката Невярно
 • Пътни разходи
 • Всички износващи се части, необходими по време на посещението на поддръжка Хач

Фиксирани Цени за поправка на място

С услигата Фиксирана Цена, ремонта се извършва на място от квалифицирани сервизни инженери на ХАХ

 Таксата включва:

 • ремонт на място
 • Пътни разходи
 • Всички резервни части, необходими по време на ремонта

Фиксирани Цени за поддръжка в наш сервиз

С Фиксирана Цена Централна поддръжка, вие получавате превантивна поддръжка от квалифицирани специалисти на ХАХ в нашия централен сервизен център, за поддържане на оптимална производителност и дълголетие на оборудването - при поискване.

Таксата включва:

 • работа по поддръжката в Централен сервизен център
 • разходи за доставка
 • Всички износващи се части, необходими по време на ремонта

Фиксирани Цени за поправка в наш сервиз

С Фиксирана Цена Централна Поддръжка, ремонта се извършва от квалифицирани специалисти на ХАХ в нашия централен сервизен център - по заявка.

Таксата включва:

 • ремонт в централен сервизен център
 • разходи за доставка
 • необходими Всички резервни части по време на ремонтаe
Други предлагани услуги

С IQ / OQ от ХАХ получавате документирано доказателство, че инструмента работи както е проектиран и е в подходяща среда, доказващ коректни резултати.


В зависимост от вида на инструмент, може да се наложи да се използват допълнителни елементи  за да извърши IQ / OQ.

За повече информация