Service

За аналитичните уреди обслужването е точно толкова важно, колкото и за колите. То не само спестява пари, но осигурява и безаварийна работа и надеждни резултати от измерванията.

service

Измерваните стойности придобиват все по-нарастващо значение за производството, контрола на качеството и европейското законодателство. Те трябва да съществуват, да бъдат точни и проверени по всяко време, ето защо някои измервателни инструменти работят по 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.. Ако трябва да се осигури работа без прекъсвания, е необходим график за поддръжката и сервизното обслужване.

Вие можете да разчитате на нашите съвети и подкрепа от самото начало!

Ние можем да ви помогнем през етапа на настройка на инструмента, за да спестите време и пари. Тогава можете да започнете незабавно първите си измервания. Друго предимство за вас е, че ще установите личен контакт по време на пускането на инструмента в експлоатация и по време на специфичното ви обучение. Този контакт ще продължи да съществува - за консултации и практическа помощ, с полезни съвети, които да ви помогнат при използването на нашите инструменти.

Забележка: пускането в експлоатация представлява част от т.н. Комфортен договор за обслужване (Comfort Service Contract).

Договори за сервизно обслужване и поддръжка

Ние предлагаме профилактични сервизни услуги, които спомагат за повишаване на функционалната надеждност на вашите измервателни инструменти на Hach. Искате да научите повече за възможните индивидуални договори? Просто изтеглете следните файлове:

Еднократно обслужване (One-off service): Обслужване без задължение за сключване на договор.

Основен договор за обслужване (Basic service contract): основна поддръжка на инструмента и регулярно профилактично сервизно обслужване .

Комфортен договор за обслужване: за постигане на оптимална функционална способност на вашите инструменти в комбинация с регулярно профилактично сервизно обслужване . (Включва удължена гаранция за до 5 години.) 

Комбинацията сервиз плюс договор (service plus contract) обединява нашето доказало се обслужване на място с непрекъсната дистанционна диагностика.

Пълен пакет от сервизни услуги (Complete Service Package): ние се грижим за инструмента, а вие можете да се концентрирате върху грижите за вашия бизнес. Всичко от Comfort или Service Plus Contract, плюс следните предимства:

  • График за поддръжка и обслужване (например почистване на инструмента и смяна на реактивите)
  • Редовни посещения на наши сервизни техници
  • Комбинация от съществуващата поддръжка на място и фундаментално сервизно обслужване

WTOS - Решения за оптимизация на третирането на водите (от англ. Water Treatment Optimisation Solutions)

Ние продължаваме да осигуряваме обслужване на клиентите си и след фазата на оптимизация, предлагайки им необходимата помощ чрез дистанционен достъп. Също така бихме желали да наблюдаваме състоянието на системите, които сме доставили, и да се намесваме, преди да са възникнали неизправности, което ще ви спести средства. Комбинирайки нашето обслужване на място с уменията ни в областта на измерванията и технологията на процесите плюс иновативната технология за контрол, ние ви предлагаме обслужване на едно място.

Разработената мрежа за дистанционна диагностика ви предлага една съвременна дистанционна диагностика, която се осъществява от специалисти, и ежемесечен доклад за функционалната годност.

Решението за мрежовото управление на процеси (за Profibus и др.)

Ние също така ви предлагаме правилното решение за обслужване, което да покрива вашите мрежи. Например предлагаме консултации в мрежата, пълна проверка на функциите и обучение с помощта на менюто на оператора и регистрационни файлове за данните.

Ремонтната дейност ни позволява да възстановим пълната функционална годност на вашия инструмент

В случай на неизправност на ваш инструмент нашите квалифицирани техници са на разположение да ви помогнат. Те ще ремонтират инструмента на място , ако това е възможно. Или, ако се нуждаете от алтернатива на нашето полево обслужване, идеалното решение са работните групи за обслужване (workshop service). Ние се концентрираме върху възможно най-бързото извършване на ремонтите и възстановяване на функционалната годност на нашите инструменти. Спестявайте още повече време, като използвате лесния за реализиране процес на поръчка, предлаган от нашите експресни ремонтни услуги.

Хах ЛАНГЕ ЕООД
1164 София
8, Кр. Сарафов
Тел: 02 963 44 54
Факс: 02 866 15 26
info-bg@hach.com