Дава Ви увереност за сложните решения

Всички индустрии имат общи цели: висококачествени продукти, които удовлетворяват потребностите на клиентите, и ефикасност на процесите. Използването на правилното аналитично решение може да спомогне за обезпечаване на качеството на продукта и оптимизиране на производствените процеси, то може също да подпомогне опазването на водата, подобренията в екологичния профил и регулаторното съответствие.
Ежедневните избори се правят относно реализирането на продукта на пазара, технологичните настройки или реакциите към нови проблеми. Когато вземате важни решения, трябва да сте уверени в наличните данни, затова когато търсите аналитично решение, изберете това, което Ви дава увереност при трудните решения.


Осигуряване на максимално експлоатационно време

Устойчивите, точни аналитични решения помагат за ръководене на процесите и оптимизиране на производството

Поддържане на качеството

Специфично проектираните анализи могат да осигурят висококачествени стандарти

Защитете на инвестицията

Правилните анализи са от ключово значение за дългосрочната експлоатация на станцията, икономия на разходите и съответствието.

Полза от партньорството

Местната техническа поддръжка и сервиз доставят адаптирани аналитични решения

Моля, щракнете върху изображението, за да се покажат наличните аналитични решения 

industry plant 1 2 3 4 5 6

Хлор общ, свободен:Ефикасност на процеса, контрол на дозирането и разходите на биоциди.

Проводимост: Качествен контрол, опростена проверка на качеството на входящата вода.

Твърдост:Изпълнение на производството, проверка на въздействието върху разходите преди обработката или потенциала за накип/отлагания в станцията.

pH стойност :Експлоатационен срок/ефикасност на станцията, проверка на потенциала за корозия в станцията

TOC: Изпълнение на производството, проверка на потенциала за нейонни неорганични вещества за причиняване на отлагания.

Мътност: Качествен контрол, проверка на ефективността на филтрация и микробиологично качество.


Лабораторни решения

Технологични решения

Хидразин: Чрез наблюдаване се избягва предозирането на „чистачи“ на кислород

Кислород: Plant life/efficiency, control Кислород scavenger dosing that reduces corrosion.

Phosphate:Експлоатационен срок/ефикасност на станцията, контрол на добавянето на фосфати, което намалява корозията и отлаганията.

Silica:Увреждане на турбините и тръбите от силициеви утайки

Натрий: Експлоатационен срок/ефикасност на станцията, индикатор за загуба на ефикасност в йонните обменници или мембранните системи, използвани за предварителна обработка.


Лабораторни решения

Технологични решения

Регулаторно съответствие, наблюдаване и оптимизиране на функционирането на процеса за преработка и осигуряване на съответствие със законовите гранични стойности:

 • Проводимост
 • Поток
 • Хранителни вещества
 • Кислород
 • pH стойност
 • Ниво на утайка
 • Твърди частици
 • TOC

Лабораторни решения

Технологични решения

Качествен контрол, за осигуряване на оптимална концентрация на добавки и пълнители за удовлетворяване на изискванията за качество относно напр. здравина, белота, непрозрачност, устойчивост на омасляване и пожълтяване :

 • Кислород
 • Нишесте
 • Сулфат
 • ХПК/ Общ органичен въглерод
 • Проводимост
 • Твърдост

Твърди частици:Изпълнение на производството, предотвратяване на запушването на ситото.

pH стойност: Експлоатационен срок/ефикасност на станцията, наблюдаване на качеството на бялата вода за подобряване на флокулацията и намаляване на производствените разходи.

AOX: Регулаторно съответствие, наблюдаване на концентрацията на органични халогениди в заустваната вода.


Лабораторни решения

Технологични решения

Качествен контрол, за осигуряване на оптимална концентрация на добавки и пълнители за удовлетворяване на изискванията за качество относно напр. здравина, белота, непрозрачност, устойчивост на омасляване и пожълтяване

 • Кислород
 • Нишесте
 • Сулфат
 • ХПК/ Общ органичен въглерод
 • Проводимост
 • Твърдост

Твърди частици: Изпълнение на производството, предотвратяване на запушването на ситото.

pH стойност: Експлоатационен срок/ефикасност на станцията, наблюдаване на качеството на бялата вода за подобряване на флокулацията и намаляване на производствените разходи

AOX: Качествен контрол, за осигуряване на съответствие със спецификациите на продуктите.


Лабораторни решения

Технологични решения

: Качествен контрол, за осигуряване на съответствие със спецификациите на продуктите


Лабораторни решения

Технологични решения

 A

Пречистване и обработване на водата

 B

Генериране на пара/мощност и охлаждане

 C

Биологично обработване на отпадни води

 1

Смесителен басейн

 2

Машинен басейн

 3

Машина за хартия

Лабораторни решения

Лабораторните анализи са опростени, надеждни и точни за увереност в решенията за качество и съответствие.

Технологични решения

Онлайн сензори предоставят информационни данни, на които да се разчита при вземането на критични оперативни и технологични решения 24/7.