Храни

Хранителната промишленост е обект на стандарти за високо качество и хигиена.
Непрекъснатият контрол на всички производствени етапи е жизненоважен за откриване на дефекти, преди те да достигнат до край