Сертифициран стандартен разтвор за проводимост, 1015 µS/cm, 0,05% NaCl, 500 mL

Продукт №: S51M004
Налично

Сертифицирани стандарти, които предлагат пълна и международно призната проследимост!

Сертифициран разтвор за проследимост по стандарт със сертификат за съответствие и проследимост* за отчитане на точната стойност на проводимост със съответна разширена неопределеност (k=2). Гарантиран срок на годност благодарение на първокласна алуминиева опаковка. 0,05% натриев хлорид (NaCl) – проводимост: 1015 µS/cm ±0,5% (k=2) при 25°C, 500 mL бутилка.

  • Пълен контрол при проследяването по веригата на проследимост и изчислените неопределености
  • Директна проследимост към първични стандарти и референтния метод
  • Компетенцията и целостта на международно призната лаборатория, която е акредитирана за измерването на референтните материали за pH и проводимост
  • GLP от самото начало и всеки ден
  • Доказана проследимост