Стандартен разтвор за азот-амоняк, 100 mg/L NH3-N (NIST), 500 mL

Продукт №: 2406549
Налично

Ion Selective Electrode (ISE) standard solutions for laboratory analyses

Еднопараметърен стандарт за аналитично осигуряване на качеството.
За проверки за точност при определяне на амонячен азот

  • Design for use with Hach meters portfolio and other meters.
  • Reliable packaging