Стандартен разтвор азот-нитрат, 10 mg/L NO3-N (NIST)

Продукт №: 30749
Налично

Ion Selective Electrode (ISE) standard solutions for laboratory analyses

Да се използва като еднопараметърен стандарт за аналитично осигуряване на качеството и/или ISE калибровъчен стандарт за прецизни измервания на йони.

  • Traceable to NIST standard reference materials
  • Design for use with Hach meters portfolio and other meters.
  • Reliable packaging