Капсули с прахообразен реактив за определяне на свободен хлор, 0,02-2,00 mg/L Cl2

Продукт №: 2105569
Доставка до 1 седмица

Прахообразни реактиви в запечатана опаковка за определяне на свободен хлор по метода DPD (N,N-диетил-р-фенилендиамин). За проби от 10 mL.