Клетъчни модули, проточни

Продукт №: 4521500

Извършване на измервания със спектрофотометри и турбидиметри на Hach без отделни клетки за проби. Елиминиране на грешките поради надраскани или зацапани клетки за проби. Без необходимост от съгласувани клетки за проби.