Тестов комплект, пробно дегазиране

Продукт №: 4397500

Отстранява мехурчетата в пробата, които пречат на измерването на мътността.