Специализирани тестови комплекти

Продуктовата линия LuminUltra се състои от луминометрични инструменти (PhotonMaster, комплект PhotonMaster с таблет, лумитестер Kikkoman), тестови комплекти на ATP от 2-ро поколение (Quench-Gone Aqueous и т.н.) и софтуер за сътрудничество и анализ LumiCalc. Налични са тестови комплекти за разнообразни приложения, включително питейна вода, органични вещества, масло и газ, нитрификация, отпадъчни води и индустриални приложения. В допълнение към инструментите и тестовите комплекти Hach предлага отделни реактиви, заменяеми компоненти и консумативи за комплектите, както и артикули за почистване и поддръжка на луминометрите.
 
артикули на страница 10   |   20   |   50

Други продуктови фамилии